Tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh

Nhằm khích lệ tinh thần học tập của các bạn học sinh, trường Trung cấp nghề Quang Trung đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em tham dự Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ 15 – Năm 2024 vừa qua và trao học bổng cho học sinh khá giỏi học kỳ I năm học 2023 – 2024, với giá trị học bổng cao nhất dành cho học sinh Xuất sắc toàn phần lên đến 𝟓.𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đồng/ học sinh.

Đợt trao học bổng này có 75 học sinh đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện, tổng giá trị học bổng là 𝟮𝟱𝟱.𝟳𝟱𝟱.𝟬𝟬𝟬 đồng.
Một lần nữa chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt trong học kỳ vừa qua.