Quyết định Về công nhận các giải pháp / sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2023 (Đợt 2)

Công nhận 31 Giải pháp/ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2023 đối với các cá nhân (theo danh sách đính kèm) để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.
TẢI VỀ