Đại hội Đoàn Trường Trung cấp Nghề Quang Trung nhiệm kỳ 2024-2027

Chúc mừng Đại hội Đoàn Trường Trung cấp Nghề Quang Trung nhiệm kỳ 2024-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. chúng ta cùng nhau xem lại những hình ảnh trong buổi Đại hội nào: