Tết văn minh – Phiên toà giả định

🔥Chủ đề: Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác trên không gian mạng” 🔥
Với thực trạng ứng xử của các bạn học sinh và đoàn viên thanh niên trên Không gian mạng hiện nay. Nắm bắt được tình hình thực tế tại trường học của các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh nói chung và các bạn học sinh trường Trung cấp Nghề Quang Trung nói riêng.🌱

Ngày 27/1/2024 Đoàn trường Trung cấp Nghề Quang Trung phối hợp cùng Đoàn phường 13 và Câu lạc bộ HIU LAW trường Đại học Hồng Bàng tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề ” Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác trên không gian mạng” nhằm tiếp tục công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến Pháp luật cho thanh niên và học sinh trường Trung cấp Nghề Quang Trung giúp cho các em học sinh hình thành được những chuẩn mực ứng xử văn minh trên không gian mạng phù hợp với quy định của Pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.❤️