Hội nghi tổng kết đoàn khu vực trường học (Năm học 2021-2022)

Đã trải qua một năm học 2021-2022 với sự nổ lực tham gia hoạt động Đoàn , nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúc mừng Đoàn trường TCN Quang Trung đã nhận được bằng khen TW Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phong trào thanh niên. Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm khối trường học. BCH Đoàn trường TCN Quang Trung hi vọng rằng năm học 2022-2023 sắp đến các bạn học sinh vẫn sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng BCH xây dựng Đoàn trường vững mạnh hơn. ❤