Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Với tấm lòng nhân ái, giúp đỡ bạn. Bạn Phạm Trần Minh Thuận là đoàn viên BCH đoàn trường TCN Quang Trung đã trao tặng chiếc xe đạp của mình cho bạn Bạn Trương Khanh là học sinh và đoàn viên lớp LRMT21. Bạn Thuận biết được bạn Khanh không may đã bị đánh cấp xe đạp đi học hàng ngày của mình. Vì biết được hoàn cảnh khó khăn của Bạn Khanh, ba mẹ đã lớn tuổi và mất sức lao động. Nên Thuận đã dành tặng chiếc xe đạp của mình cho Khanh hi vọng Khanh sẽ có xe đạp để đi học hàng ngày. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hành động của bạn Thuận thật đáng khen ngợi đã phát huy được truyền thống tương thân tương ái, ”lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta 💕