Hành trình về nguồn, tham quan địa chỉ đỏ năm 2022

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Gò Vấp lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Đoàn trường đã tổ chức hành trình về nguồn tham quan địa chỉ đỏ rừng Sác Cần Giờ. Nhằm giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, lịch sử chống giặc ngoại xâm, tinh thần tự hào dân tộc, xây dựng cho các em tinh thần vươn lên, không ngừng học tập để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. ♥️