Đại hội Đoàn trường TCN Quang Trung lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2024

Vào Buổi sáng 17/5 Đoàn trường TCN Quang Trung đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn trường TCN Quang Trung lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2024 . Trong thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2022-2024.