Khởi động năm học 2023 – 2024!

“Tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu khóa “ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về giáo dục nghề nghiệp, Nội qui, Qui chế của nhà trường liên quan đến học tập và rèn luyện học sinh tại trường TCN Quang Trung; Giúp cho học sinh làm quen với môi trường mới TRUNG CẤP sau khi hoàn thành chương trình THCS.

Chúc mừng 500 học sinh đã đăng ký nhập học TRUNG CẤP TẠI TCN QUANG TRUNG năm học 2023 – 2024.
Chúc quí thầy cô và toàn thể học sinh luôn vui khỏe, nỗ lực và đạt kết quả tốt nhất trong năm học mới này!