Học lớp 10 ở đâu?

Theo thống kê của SGD&ĐT TP.HCM, có 22.800 học sinh không có chỗ vào lớp 10 công lập. Thi vào lớp 10 còn khó hơn thi đại học???
Nhiều PHHS chưa biết, trường Trung cấp cũng đang dạy văn hóa phổ thông cho học sinh lớp 10 nhé.
Học văn hóa phổ thông với học phí theo qui định đối với trường THPT công lập; học nghề miễn phí 100%. Tốt nghiệp chương trình học nhận Giấy tốt nghiệp VHPT và Bằng tốt nghiệp Trung cấp; đi làm ngay hoặc tiếp tục học liên thông lên Cao đẳng, Đại học nhé!

Trung TC Nghề Quang.