Sàn giao dịch việc làm năm 2022


❤Chào mừng khởi động tháng thanh niên, Đoàn trường TCN Quang Trung tham gia chương trình tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm năm 2022.

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm đã giúp em hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp . Qua đó giúp các em và các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh trao dồi kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng giao tiêp và kỹ năng thực hành nghề từ các công ty tuyển dụng. 🌈