Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính, trình độ trung cấp

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng một trong những giải pháp đổi mới quản trị nhà trường.
Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cho rằng: “Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) là một vấn đề rất quan trọng trong mỗi nhà trường và luôn nhận được sự quan tâm của cơ quan quản lý các cấp và của chính các cơ sở GDNN. Sẽ không có cách nào khác để xây dựng và phát triển nhà trường hơn cách duy trì đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.
Chất lượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia. Đối với các cơ sở GDNN, đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh đào tạo và cơ hội đầu tư. Do đó đảm bảo chất lượng GDNN không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý Nhà nước, của các cơ quan chủ quản mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở GDNN.

Nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng, Trường TCN Quang Trung từng bước nâng cao nhận thức trong đội ngũ viên chức, người lao động (VC, NLĐ) của nhà trường – “đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ của tất cả mọi bộ phận, mọi cá nhân trong nhà trường”.
Năm 2022, trong điều kiện rất khó khăn vì dịch bệnh covid kéo dài, nhân sự của nhà trường rất mỏng, ngay từ đầu năm, Trường đã xác định hoàn thành mục tiêu “xây dựng hoàn chỉnh tài liệu đảm bảo chất lượng, vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng và hoàn thành đánh giá ngoài chương trình đào tạo trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính – chương trình mục tiêu quốc gia”.
Cả tập thể VC, NLĐ trường TCN Quang Trung bắt tay xây dựng tài liệu và vận hành hệ thống ĐBCL, hơn 200 qui trình các hoạt động trong nhà trường đã được hoàn thành; 2 bộ giáo trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính và nghề Điện công nghiệp gồm 30 giáo trình đã được bổ sung vào thư viện Trường, góp phần không nhỏ trong cung cấp tài liệu học tập cho học sinh.

Trong 6 tháng liên tục, rà soát tài liệu, củng cố minh chứng, hoàn thành báo cáo ĐBCL và công khai kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng; Ngày 04/10/2022, nhân kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động nghề Việt Nam, hòa cùng niềm vui chung của hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước, Trường vinh dự đón nhận “Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính, trình độ trung cấp” – Quyết định số 66/QĐ-KĐGDVN ngày 12/ 9/ 2022 của Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam cấp.
Đảm bảo chất lượng đào tạo là khâu quan trọng giúp Trường TCN Quang Trung khẳng định thương hiệu của trường – số lượng tuyển sinh của trường ngày càng tăng, là địa điểm tin cậy để học sinh rèn đức, luyện nghề, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương nói riêng và cho toàn xã hội.