Hưởng ứng ngày hội văn hoá đọc 21/4

🪴 Hưởng ứng ngày hội văn hoá đọc 21/4, Sáng ngày 23/4/2023, Vào giờ ra chơi BCH Đoàn trường tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày hội văn hoá đọc tại thư viện của trường với sự tham gia của các bạn đoàn viên và học sinh của trường.

🎯 Ngày hội văn hoá đọc được các bạn đoàn viên và học sinh tham gia rất nhiệt tình. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các bạn học sinh và đoàn viên, thanh niên trường học thêm quý trong, giữ gìn sách và đặc biệt là tích cực đọc sách để trang bị kiến thức, kỹ năng, rèn luyện bản thân trở thành những công dân có ích cho xã hội.