Hội nghị tổng kết Đoàn khu vực trường học (NH 2020-2021)

HỘI NGHI TỔNG KẾT ĐOÀN KHU VỰC TRƯỜNG HỌC (NĂM HỌC 2020-2021)

Đã trải qua một năm học 2020-2021 với sự nổ lực tham gia hoạt động Đoàn , nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúc mừng Đoàn trường TCN Quang Trung đã nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp và cờ thi đua Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm khối trường học. BCH Đoàn trường TCN Quang Trung hi vọng rằng năm học 2021-2022 sắp đến các bạn học sinh vẫn sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng BCH xây dựng Đoàn trường vững mạnh hơn. ❤