Chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng

SHARE CÙNG LỊCH SỬ – SHARE NIỀM TỰ HÀO!
Những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam không thể nào không nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ – Nơi Quân dân Việt Nam ta tạo nên chiến thắng lịch sử – Chấn động địa cầu. Hãy cùng nhau chia sẻ bài viết kèm hashtag
#TiepluaDienBien
#TPHCMhuongdenchienthangDienBienPhu #Chienthang70namDienBienPhu
Để tất cả chúng ta, những thế hệ trẻ sẽ được biết và luôn ghi nhớ những chiến thắng hào hùng đó của ông cha ta, của dân tộc ta!
THÔNG TIN VỀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
📌Đầu tháng 3/1954, thời gian chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với phương châm “đánh chắc, tiến chắc” đã hoàn thành. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có tất cả 49 cứ điểm, được chia làm ba phân khu. Trên chiến trường, ta mở ba đợt tiến công vào Điện Biên Phủ.
🕒 Đợt một của chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn ngày 13/3/1954, với trận tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam thuộc vòng ngoài Phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm. Đợt hai diễn ra ngày 30/3/1954, đánh vào phân khu trung tâm. Đợt ba chiến dịch diễn ra ngày 01/5 và kết thúc ngày 7/5/1954, đánh chiếm các cứ điểm phía Đông và tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

✨Sau 56 ngày đêm chiến đấu, hy sinh, gian khổ, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt toàn bộ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
🌻Chiến thắng Điện Biên Phủ đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn Hội nghị cùng ký Hiệp định Geneva chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược (1945-1954) ở Đông Dương, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng. Hiệp định Geneva đã tạo được cục diện mới, tạo tiền đề và cơ sở pháp lý rất quan trọng để dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).